ambulance bed bolt briefcase calendar chain chevron-left chevron-right clock-o commenting-o commenting comments diamond envelope-o envelope facebook feed flask globe group heart-o heart heartbeat hospital-o instagram leaf lodka image/svg+xml map-marker medkit phone quote-left quote-right skype star-o star tint trophy twitter user-md user youtube

Храм "Света Троица"

Официална информационна страница на православен храм "Света Троица", квартал "Гео Милев"

Напишете ни

Условия за ползване

Заповядайте и добре дошли!

Условия за ползване на Итернет страницата на Храм "Света Троица", квартал "Гео Милев"

Права и задължения на страните

Като потребител на нашия сайт, с идването си се съгласявате, че:

 1. Сте отговорен за съдържанието на информацията, която публикувате за себе си или предоставяте от свое име на другите членове на sveta-troitsa.eu.
 2. Няма да предавате информация, която е обидна, неприлична, сексуално ориентирана, заплашителна, нападателна, расово ориентирана, незаконнни материали или всякакви материали, които съдържат елементи на насилие към другата страна. Моля, уведомете ни ако установите нарушаване на тези условия.
 3. Ще използвате сайта ни по начин, който отговаря на българските закони. Заявявате, че няма да поставяте във Вашия профил никакви сексуални референции или каквито и да било сексуални предложения към трета страна и че няма да изпращате снимки и фотографии или други изображения, които са порнографски материали и няма да изнасяте персонална информация, принадлежаща на останалите потребители.
 4. Вие няма да се представяте за друго лице.
 5. Вие няма да изпращате спамове на останалите членове.
 6. Няма да събирате лична информация за останалите членове, както и за комерсиални цели без тяхното изрично съгласие.
 7. Вие няма да изпращате, пренасяте или дистрибутирате каквито и да било материали, защитени от авторско право, търговски марки и друга такава информация, без изричното съгласие от притежателя на правата върху тези материали.
 8. Вие няма да изпращате, пренасяте или дистрибутирате каквито и да било материали, които съдържат софтуерен вирус или други компютърни кодове, файлове и програми, настроени да проникват, разрушават или ограничават функционирането на компютърния софтуер или хардуер. Моля уведомете ни, ако сте свидетел на такива противозаконни действия.
 9. Няма да преправяте заглавия, няма да обработвате каквато и да била част от sveta-troitsa.eu без нашето изрично съгласие.
 10. Вие лично сте отговорен за своите взаимоотношения с останалите членове на sveta-troitsa.eu . Храм "Света Троица" запазва правото, но не и задължението да наблюдава разговорите между Вас и останалите членове.
 11. Вие се задължавате да се защитавате и да ни държите информирани за всички загуби, щети и отговорности, които възникват директно, индиректно от или извън това споразумение. Давате съгласие, че няма да изпращате на нас и на други членове материали, нарушаващи авторски права, търговски марки, търговски тайни или други форми на интелектуалната собственост или други права на трети страни.

Ние заявяваме, че:

 1. Изявленията от Ваша страна в сайта не отразяват непременно нашето виждане.
 2. Ние не сме отговорни за щети или наранявания, вследствие на информацията, която е поместена от нас или от Вас в нашия сайт.
 3. Храм "Света Троица" запазва правото, но не и задължението да наблюдава материалите, изпращани чрез сървъра. Ние имаме правото, но не и задължението да премахваме материали, считани, че представляват форма на насилие срещу някои от членовете.
 4. Ние не гарантираме за полезност и пълнота на информацията, която е поместена в sveta-troitsa.eu, както и няма да носим отговорност за щети и вреди в резултат на това, че някой от потребителите ни се е доверил на тази информация или друго съдържание поставено на сайта или предадено от друга страна.
 5. Възможно е някои от членовете и нечленове на sveta-troitsa.eu да превеждат някакви материали на сървъра и Вие да бъдете намесени без ваше желание. Възможно е да се получи информация за вас чрез използването на сървъра и тя да се използва срещу вас. За това sveta-troitsa.eu не е отговорен за използването на личната информация, която Вие избирате да разкриете. Моля внимателно избирайте какъв тип информация поставяте на сайта.

Съдържание на сайта

Статиите и снимките на този сайт са собственост на Храм "Света Троица". Вие имате право да ги прекопирате, но само след като упоменете адреса на сайта ни.

Връзки с трети страни

sveta-troitsa.eu може да съдържа линкове към други страници извън сайта или Интернет ресурси. Ние не контролираме съдържанието им, както и не сме отговорни за съдържанието, продуктите, услугите или информацията, намираща се в тези линкове.

Авторски права

 1. Логото, съдържанието и oстаналите елементи на сайта са изключителна собственост на Храм "Света Троица". Вие имате право да ги прекопирате, но само за лични цели и само след като упоменете адреса на сайта ни.
 2. Държим да се разграничим от всички коментари публикувани в страницата. Те отразяват единствено и само виждането на създателя им и не непременно виждането на създателите на този сайт.

Ограничение на отговорност

Въпреки че се стремим да използваме последните технологии в интернет пространството, ние не можем да дадем 100% гаранция за защита на данните Ви. В този смисъл ние не носим никаква отговорност за загуба на данни, причинена от случайни събития или от злонамерени действия на трети лица. Също така не можем да гарантираме безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.

Промени в сайта

Всички промени, които извършваме, ще бъдат оповестявани чрез публикуване на сайта или предоставяне на електронна поща. Ние запазваме правото си да:

 1. Променяме съдържанието и условията на това изявление.
 2. Да променяме съдържанието на сайта.
 3. Да премахваме линкове без предварително предупреждение.
 4. Да изтриваме потребители от базата данни, нарушаващи някоя от горните точки.

Вратата на храма е отворена.